ul. Plac Wolności 24a, 19-400 Olecko tel. 692-669-333; tel. do biura 504-068-917

Naukę języka angielskiego prowadzimy na 10 poziomach zaawansowania. 

Wszystkie kursy prowadzone przez Szkołę Języków Obcych ,,English Zone" są w pełni zgodne z wytycznymi poziomów Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages).


Poziomy zaawansowaniaAngielski dla dzieci (2-6 lat)

Szkoła ,,English Zone" od wielu lat prowadzi zewnętrzne kursy dla dzieci w dwóch przedszkolach w Olecku.Nasze kursy dla dzieci w wieku 2–5 lat zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dzieci ucząc się języka angielskiego rozwijały również swoje kompetencje społeczne i emocjonalne oraz zdolności poznawcze. Zajęcia dla najmłodszych to przede wszystkim nauka języka angielskiego poprzez zabawę, w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom środowisku. Istnieje możliwość utworzenia kursu dla dzieci w wieku 2-6 lat przy liczbie dzieci wystarczającej do utworzenia grupy.

Zajęcia: 1 raz w tygodniu po 45 min. (30 godzin od października do czerwca)

Cena za godzinę lekcyjną: 15 zł ( 450 zł za cały rok szkolny)


Angielski dla dzieci (6-8 lat)

Kursy dla dzieci w wieku 6–8 lat zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić dzieciom uczącym się języka angielskiego indywidualne wsparcie nauczyciela i przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu umiejętności i wiedzy. Kursanci w cenie kursu otrzymują pakiet dostosowanych książek oraz płytę multimedialną do nauki języka w domu.

Zajęcia: 1 raz w tygodniu po 1,5 godziny (60 godzin od października do czerwca)

Cena za godzinę lekcyjną: 12,5 zł ( 650 zł za cały rok szkoły )


Angielski dla osób (9-17 lat)

Kursy dla starszych dzieci i młodzieży kompleksowo rozwijają wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu, pisanie – z naciskiem na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.Wszystkie kursy prowadzone są w oparciu o starannie dobrane podręczniki wiodących wydawnictw anglojęzycznych (szkoła finansuje książki). Natomiast podręczniki te stanowią jedynie bazę uzupełnianą o szereg materiałów dodatkowych, w tym ciekawych i aktualnych materiałów multimedialnych.

Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny ( 120 godzin lekcyjnych od października do czerwca )

Cena za godzinę lekcyjną: 12,5 zł ( 1500 zł za cały rok szkoły )


Angielski przygotowujące do matury/ egzaminów FCE, CAE, CPE

Program kursu obejmuje zajęcia z poziomu średnio-zaawansowanego do zaawansowanego. Stworzony z myślą o osobach chcących osiągnąć najwyższe kompetencje językowe oraz zdobyć certyfikat potwierdzający stopień zaawansowania (FCE, CAE, CPE) lub zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ponadto na zajęciach zapoznajemy kandydatów ze strukturą egzaminu i trenujemy techniki egzaminacyjne wykorzystując aktualne materiały egzaminacyjne. W ramach kursu organizujemy 2 egzaminy próbne (pisemne i ustne) w ciągu roku .

Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny (112 godzin od października do maja)

Cena za godzinę lekcyjną: 12,5 zł ( 1400 zł za cały rok szkoły )


Angielski dla dorosłych (poziom początkujący i zaawansowany)

Kursy standardowe obejmują naukę wszystkich elementów językowych niezbędnych do prawidłowego posługiwania się językiem: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Kurs opiera się na pakiecie książek finansowanych przez szkołę ,,English Zone". Kursy służą przełamywaniu barier w posługiwaniu się językiem obcym, pracy nad płynnością wypowiedzi, poszerzaniu słownictwa i nauce wykorzystywania umiejętności językowych zarówno w sytuacjach codziennych, jak i formalnych.

Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny ( 120 godzin lekcyjnych od października do czerwca )

Cena za godzinę lekcyjną: 12,5 zł ( 1500 zł za cały rok szkoły )


ZNIŻKI ZA KURSY W ,,ENGLISH ZONE"

  • 5% od rocznej ceny kursu za kontynuacje nauki
  • 10% od rocznej ceny kursu za najlepsze wyniki w minionym roku szkolnym