ul. Plac Wolności 24a, 19-400 Olecko tel. 692-669-333; tel. do biura 504-068-917

O nas

  • Szkoła ,,English Zone" to ponad 10-letnia tradycja w skutecznym nauczaniu języka obcego.
  • Kadra lektorów z wieloletnim doświadczeniem oraz kwalifikacjami najlepszych uczelni w Polsce.
  • Skuteczność nauczania oparta na klasycznych metodach nauczania języków obcych w połączeniu z metodą komunikacyjną oraz wykorzystaniem nowoczesnej technologii, m.in. nagrań, multimediów.

Kursy dla dzieci i dorosłych organizowane są z języków: angielskiego i niemieckiego.

Kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych są specjalnie dostosowane do potrzeb słuchaczy. Niewielkie grupy umożliwiają każdemu aktywny udział w lekcjach, nauczycielowi zaś stwarzają okazję do indywidualnego podejścia do każdego. U młodszych dzieci w  grach i zabawach przyswajane jest słownictwo i wyrażenia w języku angielskim. Kursanci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe przystosowane do każdej grupy wiekowej. Tak zorganizowana nauka tworzy naturalny kontekst do porozumiewania się w języku angielskim między słuchaczami uczestniczącymi w urozmaiconych tematycznie zajęciach. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną.Cały kurs dla dzieci do 3.klasy szkoły podstawowej obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia raz w tygodniu po 90 minut.

Cały kurs dla starszych kursantów obejmuje 120 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.

W ramach kursu dla dzieci otrzymują Państwo:

- moduł lekcji językowych z profesjonalnym instruktorem
- zajęcia w grupach 10-11-osobowych
- nowe eleganckie sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny
- bezpłatne materiały do nauki języków obcych (szkoła pokrywa koszt książek i płyt w wysokości ok.100 zł)
- bezpłatne konsultacje językowe
- 2 pisemne raporty z postępów językowych
- certyfikat ukończenia kursu
- bezpłatny dostęp do wi-fi
- możliwość kontroli postępów w nauce dziecka
- bezpłatny dostęp do biblioteczki obcojęzycznej
- bezpłatny udział w imprezach i eventach organizowanych przez ,,English Zone"